Nieuwe subsidieregeling voor werknemers die werkloos dreigen te raken

In deze moeilijke tijden wil de overheid er alles aan doen om werkloosheid terug te dringen. Vandaar dat er een nieuwe regeling in het leven is geroepen, genaamd ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19′. In dit artikel gaan we in op deze nieuwe regeling en wat deze voor jou kan betekenen. 

Regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in het leven geroepen 

Door het hele land worden er 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) opgericht. Het doel van deze teams is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Mensen krijgen daarmee passende hulp dichtbij huis, ongeacht of ze een uitkering hebben en welke dit is. Deze hulp kan uit verschillende diensten bestaan. Je kunt daarbij denken aan begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing, scholing via praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden. Er is daarbij extra aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandig ondernemers. 

Deze regeling is pas onlangs gepubliceerd. Alle arbeidsmarktregio’s zijn inmiddels hard bezig met de inrichting van deze RMT’s. Daarom is de precieze uitwerking van de regeling nog onduidelijk. 

Doelgroep: werknemers die ontslagen gaan worden 

Volgens onze informatie is deze regeling bedoeld voor werknemers die de aanzegging hebben gekregen ontslagen te gaan worden, maar nog niet uit dienst zijn getreden. Deze regeling is niet bedoeld voor mensen die al werkloos zijn geworden. Als je al een WW-uitkering hebt dan kun je gebruik maken van het bestaande UWV Scholingsbudget op deze pagina

Kortom: heb jij van je werkgever te horen gekregen dat je ontslagen gaat worden, maar nog geen WW aangevraagd? Of ga je een outplacementtraject in? Dan is het mogelijk dat je in aanmerking voor hulp van het RMT in jouw regio! 

Wat voor soort hulp kan ik krijgen? 

Het RMT heeft als doel mensen weer aan het werk te laten komen. Ze hebben daarvoor veel middelen tot hun beschikking! De volgende instrumenten kan een RMT inzetten. Deze zijn overgenomen uit Bijlage 1 van de wettekst van deze regeling. In deze wettekst staan ook de doelen van deze instrumenten en de maximumtarieven. 

 

  • Versterken arbeidsmarktpositie
  • Arbeidsmarkoriëntatie en loopbaanbegeleiding
  • Sollicitatievaardigheden
  • Scholing via praktijkleren in het MBO
  • Scholing (niet zijnde scholing via praktijkleren in het MBO)
  • Begeleiding bij scholing
  • Matching
  • Maatwerkbudget
Waar kan Trainspot bij helpen? 

Bij Trainspot zijn we gespecialiseerd in het omscholen richting beroepen waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt flink kunt vergroten. Het RMT kan een scholing naar een beroep of functie vergoeden tot €5000,- (ex BTW). Hier worden in de wettekst enkele voorwaarden voor gesteld. Zo is het belangrijk dat je de ‘cognitieve en praktische vaardigheden’ leert, die je nodig hebt om een kansrijk beroep te kunnen beoefenen. Ook moet je een diploma ontvangen die is erkend door het Ministerie van Onderwijs of door de branche/sector. Daarnaast staat vermeld dat de scholing je moet helpen met de vaardigheden een vast programma en moet je opgedane kennis getoetst worden. 

Onze opleidingen richting kansrijke beroepen voldoen aan al deze eisen! Dit houdt in dat een omscholing richting een van de kansrijke beroepen onderdeel kan vormen van jouw traject bij een RMT. 

Wil jij geholpen worden met het versterken van je baankansen? 

Kortom, heb jij te horen gekregen dat je uit dienst gaat treden bij je huidige werkgever? En heb je interesse in deze regeling, zoals in het volgen van een omscholing? Neem dan contact met ons op 030 73 70 581 of stuur een mailtje naar utrecht@trainspot.nl

Pin It on Pinterest