Maatregelen met betrekking tot het coronavirus

door | 19 nov 2021

Onze Corona-maatregelen

Algemene richtlijnen

  • Onze eigen besloten locaties mogen zonder coronatoegangsbewijs worden betreden
  • Binnen de locaties dienen mondkapjes gedragen te worden bij verplaatsing
    Dus tijdens de les wanneer de cursist/medewerker zit hoeft er geen mondkapje gedragen te worden
  • 1,5 meter afstand houden tot elkaar
  • Blijf bij ziekte thuis. Bij twijfel test jezelf, voordat je naar locatie komt. Respecteer de veiligheid en gezondheid van anderen
  • We adviseren om de cursussen zoveel mogelijk online bij te wonen. Controleer bijtijds of dit voor jouw cursus mogelijk is
  • Een bezoek aan het Open Leercentrum is zonder reservering niet mogelijk

De maatregelen staan HIER.

Hygiëne

Bij het betreden van onze leercentra vragen wij iedereen de handen te reinigen met desinfectie-handgel.
We hebben op diverse plekken aanvullende hygiëne-maatregelen vermeldt en letten nadrukkelijk op de naleving daarvan.

Groepsgrootte

Klassikale en in-company trainingen worden in kleine groepen gegeven waarbij we ook een afstand van minimaal 1,5 meter rondom elke (leer)werkplek hanteren. Het aantal cursisten kan dus in sommige gevallen worden beperkt. 

Zaalhuur

Huurt u bij ons een externe ruimte in een horecagelegenheid dan is (meestal) een coronatoegangsbewijs noodzakelijk. U kunt informeren bij de plek waar u huurt wat het beleid op die locatie is. Svp graag uw trainers/ docenten en deelnemers voorlichten. De uitbater van de horecagelegenheid is altijd eindverantwoordelijk en doet ook de handhaving. De gemeente gaat strenger controleren of de uitbater goed handhaaft.

Pin It on Pinterest