Auteursrecht Trainspot

Op al het lesmateriaal dat Trainspot gebruikt berust auteursrecht (brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal, online tutorials, e-learnings). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trainspot (of andere auteursrechthebbende zoals vermeld op het werk) mogen geen gegevens uit gedeelten en/of uitreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Pin It on Pinterest